Αρχείο για Ιανουαρίου, 2015

Για τα Θέματα 1 και 2 

1. Κεφάλαια 1.1, 1.2, 1.3,  2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 2.2.2 2.2.5 Θεωρία Βασικές Έννοιες , Πρόβλημα, Αλγόριθμοι         Απαντήσεις

2. Κεφάλαια 2.2.6 2.2.7 Σταθερές – Μεταβλητές – Τελεστές – Εντολή Εκχώρηση        Απαντήσεις

3. Κεφάλαιο 2.2.7 Εντολές και Δομές Αλγορίθμων

4Κεφάλαιο 2.3,1, 2.3.2 Θεωρία Προγραμματισμός         Απαντήσεις

5. Κεφάλαια 3.1 3.3  Θεωρία Θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης Η/Υ         Απαντήσεις

Για τα Θέματα 3 και 4

6. Βοηθητικό Φυλλάδιο Εισαγωγή στους Αλγορίθμους

7. Προβλήματα για το 4ο Θέμα

Advertisements