Αρχείο για Απρίλιος, 2014

Βάσει του με αριθμ. πρωτ.  6083/14-04-2014 εγγράφου της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης, με σχετική την αριθ. πρωτ. 7933/11-04-2014 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας,  στο σχολείο μας θα διεξαχθούν μαθήματα το διάστημα από 23 έως 25 Απριλίου 2014, λόγω αναπλήρωσης της απώλειας διδακτικών ωρών που προέκυψε από διακοπή διδασκαλίας λόγω καταλήψεων.