Αρχείο για Απρίλιος, 2014

Βάσει του με αριθμ. πρωτ.  6083/14-04-2014 εγγράφου της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης, με σχετική την αριθ. πρωτ. 7933/11-04-2014 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας,  στο σχολείο μας θα διεξαχθούν μαθήματα το διάστημα από 23 έως 25 Απριλίου 2014, λόγω αναπλήρωσης της απώλειας διδακτικών ωρών που προέκυψε από διακοπή διδασκαλίας λόγω καταλήψεων.

Advertisements